Mevcut Sayı: Volume: 1, Sayı:1 Yıl 2021

28 Haziran 2021 Pazartesi

1.Benign Prostat Hiperplazisi Sebebiyle Tamsulosin Kullanan Hastanın Limon Suyu İçmesi Sonrası Gelişen Senkop Olgusu A case of syncope developed after drinking lemon juice in a patient using tamsulosin due to benign prostatic hyperplasia.
Ömer Şatıroğlu, Elif Ergül, Mustafa Çetin
Rize Tıp Dergisi 2021;1(1):1-2
Tam Metin

2.Genç bir hastada, sentetik Tetrahydrocannabinol (bonzai) kullanımına bağlı olarak gelişen Akut inferior miyokard enfarktüsü olgusu In a young patient, developing acute inferior myocardial infarction due to the use of synthetic Tetrahydrocannabinol
Ömer Şatıroğlu, Oğuzhan Bodur, Hakan Duman
Rize Tıp Dergisi 2021;1(1):3-4
Tam Metin

3.Paradoxical embolism after splenectomy in a patient with hyperhomocysteinemia. A case report Hiperhomosisteinemi olan hastada splenektomi sonrası paradoksal emboli.
Ahmet Seyda Yılmaz, Ömer Faruk Çırakoğlu
Rize Tıp Dergisi 2021;1(1):5-7
Tam Metin

4.Tümör Nekroz Faktörü-Alfa İnhibitörü Kullanırken Sarkoidoz Gelişen Ankilozan Spondilit Olgusu
Muzaffer Şenol, İnci Selimoğlu, Songül Özyurt, Bilge Yılmaz Kara, Neslihan Özçelik, Osman Cüre, Aziz Gümüş.
Rize Tıp Dergisi 2021;1(1):8-10
Tam Metin

5.Beyin Ölümü Olgularında Vazopresör Yükünün Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi
Hızır Kazdal, Başar Erdivanlı
Rize Tıp Dergisi 2021;1(1):11-15
Tam Metin

6.Kanser Tedavisinde İmmunoterapi ve Radyoterapi
Sema Yılmaz Rakıcı
Rize Tıp Dergisi 2021;1(1):16-27
Tam Metin

Hızlı Erişim