Mevcut Sayı: Volume: 1, Sayı:1 Yıl 2022

06 Haziran 2022 Pazartesi

1.Mastektomi Sonrası Anjiosarkomun Sebebi Radyasyon mu? Lenfödem mi? Vaka Sunumu ve Literatür İncelemesi. Is Radiation Caused by Angiosarcoma After Mastectomy? Is it lymphedema? Case Report and Literature Review.
Sema Yılmaz Rakıcı , Burak Uzunibrahimoğlu , Hatice Küçük , Mürüvvet Akçay Çelik , Gonca Hanedan Uslu.
Rize Tıp Dergisi 2022;1(1):1-6
Tam Metin

2.Atipik Polipoid Adenomyoma: Olgu Sunumu Atypıcal Polypoıd Adenomyoma: A Case Report
Nihal Kılınç, Eren Pek
Rize Tıp Dergisi 2022;1(1):7-9
Tam Metin

3.Sarkoidoz ve Eş Tanılı Panik Bozukluk: Bir Olgu Sunumu Sarcoidosis and Comorbid Panic Disorder: A Case Report
Doğancan Sönmez, Çiçek Hocaoğlu
Rize Tıp Dergisi 2022;1(1):10-13
Tam Metin

4.Akciğerin Primer Malign Melanomu: Endobronşiyal Lezyondan Nadir Bir Tanı Primary Malignant Melenoma of the Lung: A Rare Diagnosis from an Endobronchhial Lesion
Esin Bilgin Konyalıhatipoğlu, Dilek Karadoğan, Çiğdem Öztürk, Sibel Göksel, Hasan Türüt, Ünal Şahin
Rize Tıp Dergisi 2022;1(1):14-17
Tam Metin

5.Biyopsikososyal Yaklaşım Eşliğinde Sekonder Hipertansiyon Çözümlemesi Analysis of Secondary Hypertension Accompanied by a Biopsychosocial Approach
Selma Türker, Cüneyt Ardıç
Rize Tıp Dergisi 2022;1(1):18-19
Tam Metin
 

Hızlı Erişim