Mevcut Sayı: Volume: 1, Sayı:2 Yıl 2021

16 Aralık 2021 Perşembe

1.Nadir Bir Ateş Sebebi Olarak Primer Psoas Apsesi Primary Psoas Abscess as a A Rare Cause of Fever
Kamil Konur, Hatice Beyazal Polat, Teslime Ayaz, Mehmet Beyazal
Rize Tıp Dergisi 2021;1(2):1-3
Tam Metin
 
2.Spondilodiskit ve Epidural Apse ile Prezente Olan İnfektif Endokardit Olgusu Presenting with Spondylodiscitis and Epidural Abscess A Case Report of Infective Endocarditis
Elif Akyüz Kotan, Fatma Yaşar Ergül, Ekrem Kara
Rize Tıp Dergisi 2021;1(2):4-7
Tam Metin
 
3.Monostotic Fibrous Dysplasia of the Middle Turbinate Orta Türbinatın Monostotik Fibröz Displazisi
Ugur Kesimal
Rize Tıp Dergisi 2021;1(2):8-9
Tam Metin
 
4.Overin Sklerozan Stromal Tümörü: Olgu Sunumu Sclerosıng Stromal Tumor Of The Ovary: A Case Report
Nihal Kılınç, Hacı Öztürk Şahin
Rize Tıp Dergisi 2021;1(2):10-12
Tam Metin
 
5.Mini Pulse Steroid Verilen COVID-19'lu Hastada Gelişen Varisella Zoster Ko-Enfeksiyonu Varicella Zoster Coinfection in Mini Pulse Steroid Administered Covid-19 Patient
Abdurrahman Kotan, Sevda Özdemir, Al Songül Özyurt, Aziz Gümüş
Rize Tıp Dergisi 2021;1(2):13-15
Tam Metin
 
6.Kaynakçı Akciğeri Gelişen Bir Pnömokonyoz Olgusu A Case of Pneumoconiosis Developing Welder's
İnci Selimoğlu, Songül Özyurt, Neslihan Özçelik, Aziz Gümüş
Rize Tıp Dergisi 2021;1(2):16-18
Tam Metin
 
 

Hızlı Erişim