Amaç ve Kapsam

Rize Tıp Dergisi, temel ve klinik tüm alanlarda orijinal bilimsel araştırmalar yayınlayan bağımsız bir dergidir. Bu dergide tüm tıbbi alanlarda en güncel araştırma makaleleri, derleme makaleleri, olgu sunumları, kısa raporlar ve editör mektupları ile hayvanlar üzerinde deneysel olarak gerçekleştirilecek farmakolojik ve toksikolojisi, moleküler, biyokimyasal ve mikrobiyolojik araştırmalar da dahil olmak üzere en üst seviyedeki çalışmaların yayınlanması amaçlanmıştır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Her bir yayının özeti hem Türkçe hem de İngilizce olarak gönderilir.